סיוע בעבודות תזה ובדוקטורט                                             Back to School

 

עבודות אקדמיות בהיקף גדול, כגון עבודות תזה או דוקטורט, הן פרויקטים "כבדים" הנמשכים פרק זמן ארוך מאוד, לעיתים אפילו מספר שנים. כתיבת עבודה כגון תזה מצריכה הנחיה צמודה של מנחה, והגשה במספר רב של שלבים.

השלב הראשון הוא כמובן בחירת הנושא, והתאמתו למסגרת התיאורטית הרלוונטית. בניית הבסיס לעבודת התזה או הדוקטורט הוא אחד החלקים הקשים ביותר, ויש להתאים אותו לחומר הנחקר במסגרת המוסד האקדמי, לעבודות מחקר של חוקרים נוספים מהתחום, וכדומה.

לאחר אישור הנושא, יש להתחיל לחשוב על שיטת המחקר ושאלות המחקר. ההפרדה בשלב זה היא בין עבודת תזה או דוקטורט איכותנית, לבין עבודה אמפירית. כאשר מדובר על עבודות בסדר גודל של תזה או דוקטורט, הפרדה זו היא מהותית וחשובה, וקובעת במידה רבה את אופייה של העבודה כולה.

כאשר מחליטים על עבודה איכותנית, אין זה אומר כי עבודת התזה או הדוקטורט כולה תהיה בסגנון של "סקירת ספרות" בלבד, אלא הכוונה היא כי שיטת המחקר בעבודה זו תהיה במתודה איכותנית, שלא תכלול ניתוחים סטטיסטיים, אך עדיין יש צורך לבנות אותה בהדרגה ובאופן מקצועי.

סיוע בעבודות תזה ובדוקטורט יכול להינתן לסטודנטים לתארים מתקדמים בכל אחד מן השלבים של כתיבת העבודה.

ניתן להיעזר בסיוע בעבודות תזה ובדוקטורט בשלב בחירת הנושא והכנת הצעת המחקר, באיסוף החומרים האקדמיים, איתור המאמרים, ספרים, או חומרים נוספים בהם יתבצע שימוש בעבודה, בניית שיטת המחקר, המשתנים, ואופן הגדרתם, בניית שאלוני המחקר או כלי המחקר בהם יתבצע שימוש, סיוע בהעברת השאלונים או כלי המחקר האחרים לנבדקים, סיוע באיסוף הנתונים וארגונם, סיוע בניתוח הסטטיסטי והסקת המסקנות הנגזרות ממנו, וגם בכתיבת הדיון המסכם.

ללא ספק, עבודות אקדמיות כה גדולות ומשמעותיות כגון תזה או דוקטורט הן משימה קשה מאוד, ובעיקר כאשר הן מתבצעות לבד וללא סיוע. פנייה לסיוע לצורך כתיבת חלקים מסוימים בעבודה, יכולה להביא את הפרויקט לסיומו בזמן קצר בהרבה, ואין כל סיבה שלא להיעזר בכך.