שרות ניתוחים סטטיסטיים          Depositphotos_13469724_xs_247x141

 

 

במהלך כתיבת עבודות סמינריוניות, אשר במרבית התארים האקדמיים נדרשות על מנת לסיים את התואר (לפחות שתי עבודות במהלך תואר ראשון, לעיתים אפילו 3-4 במהלך תארים מתקדמים יותר), קיימת במקרים רבים דרישה לכתיבת עבודה אמפירית. הכוונה בעבודה אמפירית, או במילים אחרות עבודה כמותנית, היא עבודה סמינריונית במהלכה קיימים ניתוחים סטטיסטיים, המאפשרים לקבוע את נכונותן של השערות המחקר, כלומר לאושש או להפריך את ההשערות.

 

הדרישות לרמת הניתוח הסטטיסטי משתנה בהתאם לדרישות המוסד האקדמי, ולאופיו של התואר. בדרך כלל בתארים הקשורים למדעי החברה, כגון פסיכולוגיה וכדומה, קיימת דרישה לניתוחים סטטיסטיים מעמיקים הכוללים פירוט רב של המשתנים, תיקוף ומהימנות של כלי המחקר ושיטת מחקר מפורטת, ואילו בתארים אחרים לעיתים הדרישה לפירוט הניתוחים הסטטיסטיים היא נמוכה יותר. בתארים מסוימים קיים דגש רב על דיוק ופירוט בשיטת המחקר, וגם נלמדים קורסים בנושאי שיטות מחקר, סטטיסטיקה, ותוכנות המיועדות לכך. לעומת זאת, בתארים אחרים, למשל תקשורת, חינוך, פילוסופיה, או תחומים נוספים הקשורים למדעי הרוח, הדגש במהלך המחקר אינו על הניתוח הסטטיסטי, אלא על החשיבה האקדמית המלווה אותו. אחד הדברים המרתיעים ביותר סטודנטים רבים הוא ההתמודדות עם הניתוח הסטטיסטי עצמו, והחשש כי חוסר ההבנה המעמיק שלהם בסטטיסטיקה, יפגע באיכותה של העבודה כולה, גם כאשר מדובר על עבודה בה התחום הסטטיסטי אינו המרכיב החשוב ביותר בעבודה.

 

בשל עובדה זו, קיימת האפשרות להיעזר בשרות ניתוחים סטטיסטיים, המתבצע על ידי אדם בעל ניסיון בתחום הסטטיסטיקה, המאפשר לסטודנט לוודא כי שלב הניתוח הסטטיסטי בעבודתו מבוצע באופן מקצועי ואקדמי. שרות ניתוחים סטטיסטיים יכול לסייע לסטודנטים לעבור בצורה טובה את החלק "המפחיד" בעבודה, ולאפשר להם לסיים את העבודה באופן הראוי. שרות הניתוחים הסטטיסטים ניתן כאשר קיימת שיטת המחקר, השאלונים והנתונים, ומבצע הניתוח בוחן באמצעים הסטטיסטיים המוכרים את נכונותן של השערות המחקר. בדרך כלל שרות הניתוחים הסטטיסטיים כולל פירוט של הממצאים העיקריים, טבלאות וגרפים הנדרשים במסגרת העבודה, ואת תוצאות בדיקתן של השערות המחקר. לאחר קבלת הניתוחים הסטטיסטיים, יש להשלים את העבודה על ידי דיון בממצאים והסקת מסקנות, המתבססות על ממצאים אלה.